Omslagsbild hemsida


Översta raden från vänster: Charlie Nilsson (vice ordförande), Edwin Andersson (novischansvarig), Karin Andersson (sekreterare), Viktor Wallén (redaktör).
Mittersta raden från vänster: Ellen Malm (ansvarig näringslivsutskottet), Karolina Boyoli (ordförande), Sofia Flising (ansvarig samhällspolitiska utskottet), Adam Mheisen (kommunikationsansvarig).
Understa raden från vänster: Ellen Edman (ansvarig utbildningsutskottet), Shivani Tugwell (ansvarig sociala utskottet), Anton Flygare (kassör), Eleonora Rönström (ansvarig reseutskottet).
Md normal cmyk
Md jusek logga svart
Md st 4f rg
Md akademikerfssr 2015 c rgb 300
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub